HOME > 禅語集 > 4ページ目

禅語集 4ページ目

狡兎死走狗烹飛鳥盡良弓藏敵國破謀臣亡(狡兎死して走狗烹られ、飛鳥盡きて良弓藏れ、敵國破れて謀臣亡ぶ。)

乞兒亦不顧底破漆桶痩馬亦不食底蔓葛藤(乞兒も亦顧みざる底の破漆桶、痩馬も亦食わざる底の蔓葛藤。)

山河大地萬象森羅醯雞蟞蝨草芥人蓄一一放大光明一一壁立萬丈(山河大地、萬象森羅、醯雞蟞蝨、草芥人蓄、一一大光明を放ち、一一壁立萬丈。)

三日下厨下洗手作羹湯未諳姑食性先使小姑甞(三日厨下に下り手を洗って羹湯を作る、未だ姑の食性を諳んぜず、先ず小姑をして甞めしむ。)

似石含玉不知玉之無瑕如地擎山不知山之孤峻(石の玉を含んで玉の瑕無きことを知らざるに似たり、地の山を擎げて山の孤峻なることを知らざるが如し。)

蛇出一寸知其大與小人出一言知其長與短(蛇一寸を出ればその大と小とを知り、人一言を出せばその長と短とを知る。)

若人欲了知三世一切佛應觀法界性一切唯心造(若し人三世一切の佛を了知せんと欲しなば、應に法界性は一切唯心造)

十分爽氣兮清磨暑秋一片閑雲遠分天水(十分の爽氣清く暑秋を磨し、一片の閑雲遠く天水を分つ。)

趙州露刃劍寒霜光焰焰更疑問如何分身作兩段(趙州の露刃劍、寒霜光焰焰、更に如何と問わんと疑すれば、身を分って兩段と作る。)

折脚鐺内煎猫頭煮鴆羽曲木牀上吐狐涎鳴狼牙(折脚鐺内に猫頭を煎じ鴆羽を煮る、曲木牀上に狐涎を吐き狼牙を鳴らす。)

<<前のページへ12345